Fungsi Nitrogen bagi Mahluk Hidup

Nitrogen merupakan unsur hara yang paling banyak ada di atmosfir bumi. Jika mengingat pelajaran IPA semasa sekolah dasar dulu, kandungan nitrogen mencapai kurang lebih 70%.Unsur ini termasuk unsur yang sangat penting bagi mahluk hidup yang ada di bumi.